Sony CFS- V3

2.800.000 

Rất đẹp các Bác ạ, cực kỳ đẹp!
Nghe hay bày đẹp, mọi chức năng hoạt động tốt, bày em này ở nhà thì sang tuyệt đối luôn.

Report Abuse
0905244111
chat-active-icon