Đầu cối Uher 4400 Report. Germany.

5.500.000 

Một chiếc để dùng, một chiếc chia sẻ cho AE sưu tầm
Nguyên bao da xịn của hãng.
Đã lên lên nguồn cho AE chơi khỏi cần dùng pin.
Mây hoạt động tốt.

Report Abuse
0905244111
chat-active-icon