Amply Technic SA 450

1.800.000 

Dòng amply cổ có bắt AM FM đầy đủ
Chất âm em nó rất tốt , chỉnh tress , bass đầy đủ trên mặt
Em nó oánh rất khỏe , bass sâu chắc nịch ko kén loa
Hình thức còn đẹp , máy móc còn mới

Report Abuse
0905244111
chat-active-icon